Uutiset

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen 21.9.2021 - Möteskallelse extra allmänt möte den 21.9.2021

25.08.2021

Uudenmaan Pelastusliiton jäsenet kutsutaan liiton

YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN 

Aika                    tiistaina 21.9.2021 klo 18.00

Paikka                Uudenmaan Pelastusliitto, kokoustila, Vapaalantie 2 A 7, 01650 Vantaa.
Jäsenyhteisö voi osallistua kokoukseen Teams-kanavan kautta. Käytettävissä on yksi Teams-kirjautuminen/jäsenyhteisö. Suosittelemme etäyhteydellä osallistumista.

HUOM! Ylimääräiseen kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen 15.9.2021 mennessä toimisto@upl.fi. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi, osallistuuko edustaja lähikokoukseen tai tieto mihin osoitteeseen Teams-kutsu lähetetään. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n mukaisesti seuraavat asiat: 

1                           Kokouksen avaus
2                           Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3                           Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4                           Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
5                           Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus
6                           Käsitellään sääntömuutosehdotus, ensimmäinen käsittely
7                           Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen! 

Nylands Räddningsförbunds medlemmar kallas till

EXTRA ALLMÄNTMÖTE 

Tid                       tisdagen den 21.9.2021 kl. 18.00
Plats                   Nylands Räddningsförbunds, Friherrsvägen 2 A 7, 01650 Vanda.

Medlemsorganisationer kan delta i mötet via Teams. Det finns endast möjlighet till en länk/inloggning per medlems­organisation. Vi rekommenderar att man delta på distans. 

OBS! Sista anmälningsdagen till det extra allmänna mötet den 15.9.2021 genom att skicka e-post till toimisto@upl.fi. Vid anmälningen bör framkomma om representanten deltar i mötet på plats eller via Teamslänken. Vänligen ange e-postadressen vart Teamslänken kan skickas. 

På mötet behandlas följande ärende i stadgarnas 13 §: 

1                           Mötets öppnande
2                           Val av ordförande och sekreterare för mötet
3                           Val av två protokolljusterare
4                           Val av två rösträknare
5                           Konstaterande av mötets deltagare och beslutsförhet
6                           Första behandlingen av stadgeändringen
7                           Mötets avslutande

Välkommen till mötet! 

Kokouskutsu - Möteskallelse 
Valtakirja - Fullmakt
Sääntömuutosehdotus

09.09.2021Ohjeita ja suunnitelma nuorten koskemattomuudesta palokunnille vapaaseen käyttöön
02.09.2021Pitkästä aikaa varhaisnuoriso-osaston kouluttajakurssi
31.08.2021Palokuntanuorten syysleiri Pellissä 1.-3.10.2021
26.08.2021Uudenmaan Pelastusliitoon on valittu uusi turvallisuusasiantuntija
25.08.2021Kutsu ylimääräiseen kokoukseen 21.9.2021 - Möteskallelse extra allmänt möte den 21.9.2021
24.08.2021UPL:n nuorisotyötoimikunnan 19.8. päivitetty tapahtumakalenteri 2021
23.08.2021Kivijalka 2021 siirretty keväälle 2022
24.06.2021UPL:n kesäkirje 2021 palokunnille ja jäsenistölle
23.04.2021Uudenmaan Pelastusliiton varsinainen kevätkokous pidettiin torstaina 22.4.2021
31.03.2021Aulis "Aukka" Partanen 20 vuotta liiton leivissä!

Siirry arkistoon »