Uutiset

Tervetuloa Uudenmaan Pelastusliiton varsinaiseen kevätkokoukseen 22.4.2021 klo 18.00!

27.03.2021

KOKOUSKUTSU 

Uudenmaan Pelastusliiton jäsenet kutsutaan liiton

VARSINAISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN 

Aika                    torstaina 22.4.2021 klo 18.00

Paikka                Omnia, auditorio, Lehtimäentie 1 C, 02770 Espoo.
Jäsenyhteisö voi osallistua kokoukseen Teams-kanavan kautta. Käytettävissä on yksi Teams-kirjautuminen/jäsenyhteisö. Suosittelemme etäyhteydellä osallistumista.

HUOM! Kevätkokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen 19.4.2021 mennessä toimisto@upl.fi. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi, osallistuuko edustaja lähikokoukseen tai tieto mihin osoitteeseen Teams-kutsu lähetetään. 

  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat: 

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus
6. Käsitellään vuoden 2020 toimintakertomus
7. Käsitellään vuoden 2020 tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot  
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
10. Päätetään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2022
11. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. Päätetään sääntömuutoksesta, ensimmäinen käsittely.
12. Kokouksen päättäminen 

Tervetuloa kokoukseen! 

Jyrki Landstedt, puheenjohtaja                        Teresa Pentikäinen, toiminnanjohtaja                                     

Mikäli haluat kokousasiakirjat tutustuttavaksesi jo etukäteen, laita sähköpostilla pyyntösi 29.3.2021 jälkeen toimisto@upl.fi.                       

Valtakirjat mukaan!   

---------------------------------------------------------                                                                         

MÖTESKALLELSE 

Nylands Räddningsförbunds medlemmar kallas till

ORDINARIE VÅRMÖTE 

Tid                       torsdagen den 22.4.2021 kl. 18.00

Plats                   Omnia auditorium, Lövkullavägen 1 C, 02770 Esbo. 
Medlemsorganisationer kan delta i mötet via Teams. Det finns endast möjlighet till en länk/inloggning per medlems­organisation. Vi rekommenderar at man delta på distans. 

OBS! Sista anmälningsdagen till vårmötet är den 19.4.2021 genom att skicka e-post till toimisto@upl.fi. Vid anmälningen bör framkomma deltar representanten mötet på plats eller via Teamslänken. Vänligen ange e-postadressen vart Teamslänken kan skickas.

 

På mötet behandlas i stadgarna 11 § nämnda ärenden: 

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare
4. Val av två rösträknare
5. Konstaterande av mötets deltagare och beslutsförhet
6. Behandling av verksamhetsberättelse för år 2020
7. Behandling av föregående årsbokslut samt revisorns och verksamhetsgranskarens utlåtande
8. Besluts om fastställande av bokslutet
9. Besluts om beviljande av ansvarighet åt de redovisningsskyldiga
10. Fastställs medlemsavgifterna och understödsavgifterna för år 2022
11. Övriga ärenden. Första behandlingen av stadgeändringen
12. Mötets avslutande 

Välkommen till mötet! 

Jyrki Landstedt, ordförande                               Teresa Pentikäinen, verksamhetsledare     

Om du vill bekanta dig med mötesdokumenten på förhand, skicka begäran av dokumenten till  toimisto@upl.fi efter den 29.3.2021. 

Tag med fullmakterna!

----------------------------------------------------------

Tulostettavat kokousasiakirjat:

Kokouskutsu/Möteskallelse

Valtakirja/Fullmakt

Sääntömuutosehdotus

Koronaohjeistus 

Coronavisningar

27.03.2021Tervetuloa Uudenmaan Pelastusliiton varsinaiseen kevätkokoukseen 22.4.2021 klo 18.00!
13.04.2021UPL:n nuorisotyötoimikunnan päivitetty tapahtumakalenteri 2021
31.03.2021Aulis "Aukka" Partanen 20 vuotta liiton leivissä!
24.03.2021Etätreenit/webinaari nuorille 23.3. " Pelastustoimi - mitä pitää sisällään ja kuinka alalle voi päästä töihin"
19.03.2021Pilkettä tunnelin päässä - Tulimeren palautukset tulossa!
15.03.2021NTTK:n uutiskirje 1/2021
05.03.2021Hallitustyöskentely yhdistyksessä - katso webinaarin 4.3. tallenne ja aineisto
28.01.2021SPEK:n oppaita palokuntalaisille
25.01.2021Yhdistysten hyvä hallintotapa -opas (tulosta täältä)
21.01.2021UPL/Helpe kesäleirin leiritoimikunta on kasassa!

Siirry arkistoon »