Uutiset

Sopimuspalokuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuswebinaari kiinnosti

25.11.2020

Miraweb.jpgWebinaarin veti keskiviikkona 25.11. pelastustoimen valtakunnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoordinaattori, pelastusylitarkastaja Mira Leinonen, joka toimii myös Pelastusalan naiset ry:n puheenjohtajana. Webinaarissa tarkasteltiin miltä tilanne pelastustoimessa ja sopimuspalokunnissa näyttää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta. Webinaarissa mietittiin tarvitaanko myös palokuntayhdistyksiin suunnitelmia em. aiheista? Entä suunnitelmia häirintätapausten johdosta? Ovatko turvallisuusselvitykset käytössä palokunnissa?

Teimme myös kyselyä etukäteen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta sopimuspalokunnissa, kyselyn tuloksia avataan webinaarissa sekä webinaarin materiaalissa. Sisäministeriön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä on teettänyt samankaltaisen, mutta laajemman kyselyn mm. pelastuslaitoksille ja alan järjestöille, näistä tuloksia kuulemme myöhemmin.

Webinaaritallenteeseen pääset tästä ->https://youtu.be/-nlg2FegJ10

Webinaarimateriaaliin pääset TÄSTÄ

Ilmoittautuneita webinaariin oli melkein 90, aihe kiinnosti ja kiinnostaa sopimuspalokunnissa. Aihe myös herätti keskustelua, ja selväksi tuli että sopimuspalokunnissa kaivataan yhtenäisiä ohjeistuksia ja malleja esim. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin sekä toimintaohjeita epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn.

Uudenmaan Pelastusliitto on yhdessä Pelastusalan naiset ry:n, Väestöliiton ja palokuntien kanssa miettimässä helppoa mallia palokuntien omaan käyttöön, ainakin toimintaohjeiden muodossa (epäasialliseen käytökseen). Kaikkia em. asioita viedään eteenpäin valtakunnallisella tasolla, sekä myös ruohonjuuritasolla, joten vaikkakin työ on vasta alussa, tulevaisuus näyttää ehdottomasti paremmalta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta!

"Tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, joka käsittää myös sukupuoli-identiteetin eli kunkin oman kokemuksen sukupuolestaan sekä sukupuolen ilmaisun eli sukupuolen tuomisen esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä."
16.01.2021UPL:n nuorisotyötoimikunnan päivitetty tapahtumakalenteri 2021
14.01.2021Palosuojelurahasto uudisti hakuohjeistusta sopimuspalokunnille
01.12.2020HAKAn tietojen päivitys
01.12.2020Sopimuspalokuntien PSR pienavustusten hintaraja on nostettu 20 000 euroon
25.11.2020Sopimuspalokuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuswebinaari kiinnosti
19.11.2020UPL:n marraskuinen syyskirje jäsenistölle
06.11.2020Uudenmaan Pelastusliiton yhdistetty kevät- ja syyskokous pidettiin torstaina 29.10.2020
05.11.2020Palokuntien hallitusten uusille jäsenille koulutusta
22.09.2020Koronavirustartuntojen ehkäiseminen yleisötilaisuuksissa ja nuorten leiritoiminnassa
15.09.2020Jussin malja 2020

Siirry arkistoon »