Uutiset

Palokuntayhdistysten sääntömääräiset kokoukset koronaepidemian aikana

17.03.2020

Hallituksen linjaukset julkisten kokoontumisten rajoittamisesta vaikuttavat myös palokuntayhdistysten varsinaisten kokousten pitämiseen. 
 

Tilinpäätöksen laatiminen ja vahvistaminen  

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava neljässä kuukaudessa. Tilinpäätöksen laatii hallitus. Hallituksen kokous on mahdollista järjestää esimerkiksi puhelinkokouksena, jos hallitus niin päättää, eikä yhdistyksen säännöt muuta määrää. 

Varsinaisen kokouksen tehtävänä on vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus. Yhdistyslaki ei määrittele ajankohtaa, jolloin tilinpäätös tulee vahvistaa. Lain mukaan tilinpäätös voidaan siis vahvistaa myöhemminkin. 
 

Varsinaisen kokouksen järjestäminen etäkokouksena  

Jos yhdistyksen säännöissä mainitaan, että etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista, varsinainen kokous voidaan järjestää etäkokouksena. Yhdistyslaissa etäosallistumisesta on säädetty 17 §:ssä. Jos säännöissä ei ole mainintaa etäkokousmahdollisuudesta, ei näin tule menetellä.  
 

Varsinaisen kokouksen siirtäminen  

Yhdistyksen säännöt määräävät varsinaisen kokouksen ajankohdan. Jos kokousta ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella yhdistyksen jäsenellä lain mukaan oikeus vaatia kokouksen pitämistä. 
 

“Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle. Jollei kokousta ole kutsuttu koolle tai vaatimusta ole voitu esittää hallitukselle, aluehallintoviraston tulee kokouksen pitämistä vaatineen jäsenen hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoittaa hallitus siihen sakon uhalla.” 
 

Tässä tilanteessa tuskin kukaan yhdistyksen jäsenistä vaatii kokouksen pitämistä. Jos kokouksen siirtäminen ei aiheuta yhdistykselle taloudellista vahinkoa, ei korvausvelvollisuuttakaan synny.  
 

Näin ollen, mikäli varsinaista kokousta ei ole tämän vuoden osalta vielä pidetty, on sen siirtäminen tässä tilanteessa suositeltavin vaihtoehto. 

Tiedote SPEK:sta 17.3.2020

02.04.2020Kaipaatko tekemistä tai ohjeita poikkeusolojen palokuntatoimintaan?
17.03.2020Palokuntayhdistysten sääntömääräiset kokoukset koronaepidemian aikana
13.03.2020UPL:n toiminta 30.4. saakka
03.03.2020Tuore toiminnanjohtajamme Mika Gröndahl siirtyy SPEK -konserniin johtajaksi
27.02.2020Kivijalka - Stenfoten 2020
15.01.2020LOIMU 2020 - palokuntanuorten talvileiri 28.2.-1.3.2020
07.01.2020UPL nuorisotyön tapahtumakalenteri 2020
03.01.2020Matka- ja palkkiolaskulomake 2020 sekä laskutuspohja
29.12.2019Topperin hinnasto ja tilauslomake 2020
19.12.2019Uudet harrastusmerkkisäännöt vuoden 2020 alusta

Siirry arkistoon »