Uutiset

Tiedätkö kuinka Valtiokonttorilta haetaan korvauksia?

31.10.2019

Tässä Valtionkonttorin ohjeistus sopimuspalokuntalaisille korvauksen hakemisesta, Valtionkonttorin sivulle, missä sopimuspalokuntalaiset mainitaan, pääset TÄSTÄ :

Tapaturman sattuessa meille tulee toimittaa vahinkoilmoitus (tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus, siihen pääset TÄSTÄ). Lomakkeen voi täyttää myös tunnistautumatta. Ilmoituksen voi käytännössä tehdä esim. sopimuspalokunnan päällikkö. Ilmoituksen mukana meille on hyvä toimittaa myös aluepelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan välinen sopimus, mikä jouduttaa asian käsittelyä. Pelastuslain nojalla valtion varoista korvataan sopimuspalokuntalaisen tapaturma silloin, kun kyse on vakuuttamattomasta työstä. Lakisääteinen vakuuttamisvelvollisuus palokunnalla on silloin, kun palokunta tai aluepelastuslaitos maksaa jäsenille palkkaa. Tällöin kyseessä on työsuhde ja sitä varten tulee olla vakuutus yksityisessä vakuutusyhtiössä. Jos jäsenille ei makseta palkkaa, vaan korvaus maksetaan vapaapalokunnalle kokonaisuudessaan, tapaturma korvataan valtion varoista. Yksityinen, vapaaehtoinen vakuutus ei sulje pois pelastuslain mukaisen korvauksen maksamista. Lue uutisista lisää UPL:n kautta saatavasta ryhmätapaturmavakuutuksesta.

Pelastuslain nojalla korvattava tapaturma voi sattua itse pelastustehtävää suorittaessa tai koulutuksessa, kiinteistön tai kaluston hoidossa tai ensivastetehtävässä. Kunkin tapaturman korvattavuus ratkaistaan vahinkotapahtumasta esitetyn lääketieteellisten selvityksen perusteella. Korvaaminen edellyttää aina todennäköistä lääketieteellistä syy-yhteyttä sattuneen vahinkotapahtuman ja vamman tai sairauden välillä.

Työtapaturman etuuksista ja menettelytavoista on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Sairaanhoidon osalta kiireellinen ensihoito voidaan antaa ilman maksusitoumusta ja lasku toimitetaan vakuutuslaitokselle lääketieteellisten selvitysten kanssa. Jatkohoidon osalta vakuutuslaitokselta tulee aina pyytää maksusitoumus etukäteen, se tapahtuu hoitolaitoksen lääkärinlausunnolla. Tällaisia tilanteita ovat esim. maksusitoumuspyynnöt magneettikuvaukseen tai toimenpiteisiin. Hoitolaitokset ovat tietoisia menettelystä ja osaavat toimia sen mukaan.

Ansionmenetyskorvaus määräytyy aina henkilön oman ansiotason mukaan. Haittarahaa maksetaan vamman tai sairauden aiheuttaman pysyvän toiminnallisen haitan perusteella. Haittarahan suuruuteen vaikuttavat vamman laatu sekä henkilön ikä. Eri vammat ja sairaudet on jaettu niiden vaikeusasteen ja haitan mukaan haittaluokkiin, josta sitten määritystilanteessa etsitään tapaukseen sopiva tila. Haitta arvioidaan aina lääkärinlausuntojen perusteella.

08.11.2019Mika Gröndahl on valittu Uudenmaan Pelastusliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi
10.09.2019Kutsu (sekä kokousasiakirjat) jäsenille UPL:n syyskokoukseen 25.11.2019
02.11.2019UPL:n kunniajäsen Jarmo (Jussi) Jokinen on menehtynyt 1.11.2019
31.10.2019Ryhmä- ja tapaturmavakuutukset palokunnille 2020
31.10.2019Tiedätkö kuinka Valtiokonttorilta haetaan korvauksia?
28.10.2019Sopimuspalokuntien UATP kiertue on päättynyt!
13.09.2019UPL:n syyskirje jäsenpalokunnille 11.9.2019
02.09.2019Viikkoharjoitus palokuntanuorille Uudenmaan Pelastusliiton tiloissa syksystä 2019 alkaen jatkuen kevääseen 2020!
28.06.2019UPL:n kesäkirje jäsenpalokunnille
19.05.2019Liikuntakalustokilpailun tulokset

Siirry arkistoon »