Uutta

Koti paloturvallisemmaksi
palovara.fi

Palovara.fi -sivustolla on perinpohjainen kysely, johon vastaamalla saa selvitetyksi, mitkä paloturvallisuusasiat ovat hyvin ja missä taas on parantamisen varaa. Kysely myös muistuttaa tärkeistä asioista.

Sivuilta löytyy myös palonkehittymissimulaatioita, jossa näkee kuinka nopeasti palo kehittyy ja tappava savu leviää.

Sivuilla on valtava määrä linkkejä aineistoon, jota voi käyttää itseopiskeluun tai talon turvallisuuspäällikön aineistona asukkaiden tiedottamiseen.

Kevät

Heikot jäät
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton sivuilta löydät paljon asiaa heikoista jäistä, hypotermiasta, veneessä käyttäytymisestä sekä ohjeita onnettomuuden tapahduttua. http://www.suh.fi

Tuhopolttojen ehkäisytoiminnasta eräissä maissa - Sisäasiainministeriön pelastusosasto http://www.pelastustoimi.fi/?s=tuhopoltot&l=fi

Kesä

Kodin turvaopas

Kodin turvaopas - suojele itseäsi ja muita - on verkkopalvelu, josta löytyy jokaiselle tarpeellisia arkielämän turvallisuustietoja. Verkko-opas tukee päivittäisten onnettomuuksien ja tapaturmien torjuntaa. Se keskittyy kansalaistaitoihin, joiden avulla jokainen voi itse ehkäistä vaaratilanteita sekä lisätä kodin ja lähiympäristön turvallisuutta. Sivustolla neuvotaan muun muassa, miten voi estää koti- ja vapaa-ajan tapaturmia, tulipaloja, rikoksia ja liikenneonnettomuuksia. Sivustolta löytyy lisäksi ohjeita ensiapuun ja hätätilanteisiin sekä tietoa erilaisista ympäristön uhkista ja selviytymistä poikkeusoloissa.
Kodin turvaopas

Metsäpalovaroitukset
Ilmatieteen laitoksen Metsäpalovaroitus

Vahingontorjunta
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto -> Vahingontorjunta
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto

Murtosuojaus ja lukitus
Omaisuuden suojaus Poliisin kotisivuilta.

Syksy

Sähkölaitteiden paloturvallisuus
Tukes -> Kuluttajille -> Sähköturvallisuus
Turvallisuus- ja kemikalivirasto

Kynttilöiden aikaan
Ohjeita ja neuvoja kynttilöiden aiheuttaman palovaaran ennaltaehkäisemiseksi.
SPEK - Kynttilät ja ulkotulet

Varautuminen luonnon olosuhteisiin
Tietoja sekä linkkejä erilaisista luonnon ilmiöistä ja säästä.
Ilmatieteen laitos

Talvi

Kotitapaturmien ehkäisykampanja
Laajasti tietoa kotitapaturmien ennaltaenkäisystä sekä toiminnasta tapaturman satuttua. Mukavasti kohdennettua asiaa lasille, vanhuksille ja kaikille siltä väliltä.
www.kotitapaturma.fi

Jalankulkusää
Ilmatieteenlaitoksen Jalankulkusää

Liukastumisen ennaltaehkäisy
Aineisto

Ilotulitteet
Ohjeita turvalliseen käyttäytymisen iloitulitteiden kanssa.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ilotulitesivut
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Ilotulitteet-ja-rajahteet/

Muuta

Sähköiset paloriskit ja niiden hallinta
Sähköpalojen osuus kaikista rakennuspakoista on noin kolmannes. Turvatekniikan keskus on tuottanut sähköpaloja koksevaa viestintä- ja koulutusaineistoa, joka on korvauksetta käytettävissä turvallisuuskoulutuksissa, viestintäkampanioissa, koulutuspaketeissa ja vastaavissa tarkoituksissa. Verkkopaketissa löytyvät videot, kalvosarjat, julkaisut ja oppaat, kuvapankki sekä interaktiivisia osioita. Sivuilla on esimerkiksi "Testaa tietosi" -kysymyksiä sekä "Etsi sähköiset paloriskit" -flash animaatio. Osa aineistosta soveltuu sellaisenaan myös perheen pienemmille opiksi.
www.tukes.fi/sahkopalot

Kerrostaloasunnon turvallisuusohje
Ohje on hyvä olla täytettynä jokaisen huoneiston eteisessä näkyvällä paikalla.
Asunnon turvallisuusohje

Turvallisuusohje kerrostalon porrashuoneeseen
Lomakkeelle laitetaan kokoontumispaikka, väestönsuojan sijainti sekä talon turvallisuushenkilöiden yhteystiedot. Porrashuoneeseen sijoitettuna on kaikkien asukkaiden helppo tarvittaessa löytää tiedot. Turvallisuusohje rappukäytävään

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Monipuolisesti toimintaohjeita vaaratilanteisiin ja lomakkeita.
http://www.ku-pelastus.fi/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=14&Itemid=97