Sähköpalon ennaltaehkäisy kotikonstein

Hinta: 9,40 €

Sähkön yleisyys on saanut ihmiset suhtautumaan sähköön normaalina osana elämää. Sähkö on niin tuttu, että sen läsnäoloa ei edes tiedosteta. Kuitenkin sähkö sytyttää vuosittain 1500 tulipaloa. Suurin osa sähkön aiheuttamista tulipaloista voidaan ennaltaehkäistä ihmisten omilla toimilla.

Tässä kirjassa on muutettu suomalaiset tutkimukset sähköpaloista ja sähköpalokuolemista kansan kielelle. Kirjassa tarkastellaan eri laiteryhmien syttymismekanismia ja kerrotaan keinoja syttymisen ennaltaehkäisystä kotikonstein. Elävien esimerkkien avulla lukijan on helppo siirtää tilanteet mielessään omaan arkisen elämäänsä.

Kirjan on kirjoittanut Uudenmaan Pelastusliiton koulutuspäällikkö Aulis Partanen. Aulis on ollut sammuttamassa satoja tulipaloja yli 30 vuotta kestäneen palokuntauransa aikana. Hän on nähnyt lukuisia kertoja tulipalojen aiheuttaman tuhon ja ihmisten hädän, kun koko elämän perustana oleva koti ja irtaimisto on haihtunut savuna ilmaan. Aulis on kertonut kirjassa helposti ymmärrettävällä tavalla niitä yksinkertaisia neuvoja ja ohjeita, joita noudattamalla jokainen voi itse vaikuttaa sähköpalon todennäköisyyteen.

Kirja toimii hyvänä lähdetietona, kun suunnitellaan ja toteutetaan koulutusta tai valistusta sähköpaloturvallisuudesta. Kirja soveltuu lisäarvoa tuottavana oppaana esimerkiksi eniten tulipaloja aiheuttavan sähkölaitteen, lieden, ostajille. Erityisen hyvin kirja soveltuu asuintalon turvallisuuspäällikön toteuttaman ja asukkaille suunnatun tiedottamisen apuvälineenä.

Jokainen ihminen, joka kirjan luettuaan muuttaa omaa toimintaansa turvallisempaan suuntaan, on askel kohti sähköpalojen vähentymistä. 

Jokainen sähköpalo on turha!

Kirjassa on 75 sivua.

Tilaa kirja osoitteesta toimisto@upl.fi