Yhteystiedot

Leiritoimikunnan yhteystiedot näet alla.

Leirin projektisihteerinä toimii Katariina Niemelä, jonka tavoitat katariina.niemela@upl.fi tai puh. 0400 736 378. Projektisihteeri vastaa leiriä koskeviin yleisiin tiedusteluihin ja ohjaa asian tarvittaessa oikealle toimialapäällikölle.

Leiritoimikunta Tehtävä Sähköposti
Teemu Jumpponen leiripäällikkö teemu.jumpponen@gmail.com
Samuel Siliin 2. leiripäällikkö samuel.siliin@gmail.com
Antti Mutikainen koulutuspäällikkö kt1@koulutustoimisto.fi
Taina Halttunen 2. koulutuspäällikkö kt2@koulutustoimisto.fi
Mika Riipi turvallisuuspäällikkö mika.riipi@luukku.com
Arto Dahlman 2. turvallisuuspäällikkö arto.dahlman@gmail.com
Camilla Volanen tiedotuspäällikkö camilla.volanen@gmail.com
Tom Leitsaro 2. tiedotuspäällikkö tom@puistolanvpk.fi
Tero Kuitunen järjestelypäällikkö terokuitu@gmail.com
Kalle Kaunisvaara 2. järjestelypäällikkö kalle.kaunisvaara@hotmail.com
Henna Hirvonen ensiavun vastaava hmhirvonen@gmail.com
Tommi Karlsson keittiömestari tommi.karlsson@savionvpk.fi
Harri Könönen kanttiinivastaava harri.kononen@rajakylanvpk.fi
Hannu "Jenkki" Silvasti ohjelmapäällikkö jenkki63@gmail.com
Antero Piispanen 2. ohjelmapäällikkö reisikoipi@gmail.com
Elina Saltio toimistopäällikkö elina.saltio@gmail.com
Antti Aitta UPL NTTK edustaja antti.aitta@leppavaaranvpk.fi
Timo Särkilampi HELPE NTTK edustaja timo.sarkilampi@helpe.fi
Miika Smolsky UPL nuorten edustaja miika.smolsky@gmail.com
Pinja Friberg HELPE nuorten edustaja pinja.friberg@gmail.com
Katariina Niemelä projektisihteeri katariina.niemela@upl.fi
Sari Tuuri-Salonen 2. projektisihteeri sari.tuuri-salonen@upl.fi


NimiTehtäväSähköpostiPuhelinnumeroTeemu Jumpponenleiripäällikköteemu.jumpponen@gmail.comSamuel Siliin2. leiripäällikkösamuel.siliin@gmail.comAntti Mutikainenkoulutuspäällikköantti.mutikainen@gmail.com050 320 1372Taina Halttunen2. koulutuspäällikkötainahalttunen@hotmail.com040 720 3270Mika Riipiturvallisuuspäällikkömika.riipi@luukku.com045 128 5527Arto Dahlman2. turvallisuuspäällikköarto.dahlman@gmail.com040 5150 650Camilla Volanentiedotuspäällikköcamilla.volanen@gmail.com040 517 2861Tom Leitsaro2. tiedotuspäällikkötom@puistolanvpk.fiHannu "Jenkki" Silvastiohjelmapäällikköjenkki63@gmail.com050 523 1463Antero Piispanen2. ohjelmapäällikköreisikoipi@gmail.comTero Kuitunenjärjestelypäällikköterokuitu@gmail.comKalle Kaunisvaara2. järjestelypäällikkökalle.kaunisvaara@hotmail.com045 6710 238Henna Hirvonenensiavun vastaavahmhirvonen@gmail.com046 624 2527Tommi Karlssonkeittiömestaritommi.karlsson@savionvpk.fi040 777 8208Harri Könönenkanttiinivastaavaharri.kononen@rajakylanvpk.fi0400 6116 53Elina Saltiotoimistopäällikköelina.saltio@gmail.comAntti AittaUPL NTTK edustajaantti.aitta@leppavaaranvpk.fiTimo SärkilampiHELPE NTTK edustajatimo.sarkilampi@helpe.fiMiika SmolskyUPL nuorten edustajamiika.smolsky@gmail.comPinja FribergHELPE nuorten edustajapinja.friberg@gmail.comKatariina Niemeläprojektisihteerikatariina.niemela@upl.fi0400 736 378Sari Tuuri-Salonen2. projektisihteerisari.tuuri-salonen@upl.fi


NimiTehtäväSähköpostiPuhelinnumeroTeemu Jumpponenleiripäällikköteemu.jumpponen@gmail.comSamuel Siliin2. leiripäällikkösamuel.siliin@gmail.comAntti Mutikainenkoulutuspäällikköantti.mutikainen@gmail.com050 320 1372Taina Halttunen2. koulutuspäällikkötainahalttunen@hotmail.com040 720 3270Mika Riipiturvallisuuspäällikkömika.riipi@luukku.com045 128 5527Arto Dahlman2. turvallisuuspäällikköarto.dahlman@gmail.com040 5150 650Camilla Volanentiedotuspäällikköcamilla.volanen@gmail.com040 517 2861Tom Leitsaro2. tiedotuspäällikkötom@puistolanvpk.fiHannu "Jenkki" Silvastiohjelmapäällikköjenkki63@gmail.com050 523 1463Antero Piispanen2. ohjelmapäällikköreisikoipi@gmail.comTero Kuitunenjärjestelypäällikköterokuitu@gmail.comKalle Kaunisvaara2. järjestelypäällikkökalle.kaunisvaara@hotmail.com045 6710 238Henna Hirvonenensiavun vastaavahmhirvonen@gmail.com046 624 2527Tommi Karlssonkeittiömestaritommi.karlsson@savionvpk.fi040 777 8208Harri Könönenkanttiinivastaavaharri.kononen@rajakylanvpk.fi0400 6116 53Elina Saltiotoimistopäällikköelina.saltio@gmail.comAntti AittaUPL NTTK edustajaantti.aitta@leppavaaranvpk.fiTimo SärkilampiHELPE NTTK edustajatimo.sarkilampi@helpe.fiMiika SmolskyUPL nuorten edustajamiika.smolsky@gmail.comPinja FribergHELPE nuorten edustajapinja.friberg@gmail.comKatariina Niemeläprojektisihteerikatariina.niemela@upl.fi0400 736 378Sari Tuuri-Salonen2. projektisihteerisari.tuuri-salonen@upl.fi