Palokuntanaiset

Naiset ovat monitaitureita

Palokuntanaiset ovat entistä enemmän mukana tositoimissa, sammuttamassa ja pelastamassa. Monet heistä tekevät myös tärkeää työtä koulutus- ja valistustehtävissä. Ja tokihan naiset hallitsevat myös perinteiset muonitus- ja huoltotehtävät, jotka vaikuttavat ratkaisevasti sekä pelastustyön että erilaisten tapahtumien onnistumiseen.

Naisosastojen toiminta muuntuu palokunnan ja ympäröivän yhteiskunnan mukana. Aluksi toimeen ryhtymisen kimmokkeena oli huoli omista miehistä sammutustehtävien kestäessä ja varustehuolto nousi tärkeään osaan. Mukaan tuli vähitellen tulipalon uhrien auttaminen ja lähimmäisapu. Nyt tehtäväkenttä on laajentunut monipuoliseksi: eri alojen osaajat kehittävät ja käyttävät taitojaan esimerkiksi kursseilla ja monenlaisissa tapahtumissa.

Yhteistyötä koko palokunnan kanssa

Palokuntanaiset osallistuvat edelleen hälytysosaston varusteiden huoltoon sekä auttavat nuoriso-osastoa tapahtumien järjestelyissä ja leireillä. Vuosittain moni nuori lähtee leirille naisosaston nuorille tekemän lahjoituksen turvin. Leirillä naisosastolaiset huolehtivat muonitushuollosta, osallistuvat koulutukseen ja järjestävät esimerkiksi ensiapupäivystyksen.

Ruokaa vaikka yöllä

Nopeissa, vaikka keskellä yötä tulevissa tehtävissä tarvitaan hälytysmuonitusta. Palokuntanaiset ovat jo etukäteen sopineet, miten naiset kootaan valmistamaan ruokaa hälytystehtävää suorittaville hälytysosaston jäsenille. Ruoka- ja juoma pitää saada joustavasti tapahtumapaikalle, joten hälytysmuonittajien tulee hallita esimerkiksi pelastustoimen viestivälineiden käyttäminen ja ja paloauton ajaminen.

Neuvonta ja valistus

Palokuntanaiset osallistuvat kaikille tärkeän turvallisuustiedon välittämiseen. He antavat neuvontaa ja opastusta monenlaisissa tilaisuuksissa, monen ikäisille ihmisille. Neuvonnassa korostetaan esimerkiksi kodin turvallisuutta, turvallista tulen käsittelyä, tapaturmien ehkäisyä ja hätäilmoituksen tekemistä. Tärkeä aihe on myös jokaiselle kansalaiselle tarpeellinen alkusammutuskoulutus.

Koulutusta tarjolla

Palokuntanainen voi valita itseään kiinnostavia teemakursseja ja koulutuskokonaisuuksia laajasta valikoimasta, johon kuuluu esimerkiksi viestiliikennekurssi, hälytysmuonituskurssi, tekstiilit ja paloturvallisuus -kurssi, kokoustekniikkakurssi ja valistustyökurssi. Kouluttajataitoja kartutetaan kaksiosaisella kouluttajakurssilla.