Lomakkeet ja ohjeet

Kurssijohtajan ohje

Palokuntakoulutuksessa liitto noudattaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön julkaisemaa kurssijohtajan ohjetta 

Opetuspalkkiot 2011 alkaen
- Oppitunti (OT) 35 Eur/tunti
- Harjoitustunti (HT) 25 Eur/tunti
- Vaativa harjoitustunti 35 Eur/tunti (huonepalo-, kaasuramppi- tai muu todellinen vaaratekijä)

Kurssijohtajan palkkio (perustuu kurssin kestoon)

Kesto/pv   Tunnit     Palkkio

0,5 - 1           4-8              50 Eur
  2 - 4            9-32          100 Eur
  5 - 8            33-64        150 Eur (vain Sammutustyökurssi)
14 - 15          yli 64         200 Eur (vain Yksikönjohtajakurssi)

Ohje vapaaehtoishenkilöstön koulutuksesta

Tämä ohje on valmisteltu sisäasiainministeriön pelastusosaston, Pelastusopiston,
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Suomen Palopäällystöliiton ja Suomen
Sopimuspalokuntien Liiton yhteistyönä.
Ohjevapaaehtoishenkilöstön koulutus

Ohje on tarkoitettu valtakunnalliseksi perustaksi vapaaehtoispalokuntien pelastushenkilöstön koulutukselle. Käsitettä- vapaaehtoishenkilöstö- käytetään tässä
ohjeessa laajassa merkityksessä käsittäen vapaapalokuntien, ns. puolivakinaisten
palokuntien, tehdas- ja laitospalokuntien henkilöstön, jotka osallistuvat sopimuspalokunnan hälytystehtäviin tai toimivat sopimuspalomiehinä.

Alueen pelastustoimi määrittelee ohjetta täydentäen tarkemmat koulutuskäytännöt alueellaan, ottaen huomioon alueen riskit ja palokuntien erityistehtävät.

Ohje on hyväksytty käyttöön 7.10.2002.
Päivitetty 18.8.200

Kuvateksti