Palokuntakoulutus

Palokuntakoulutuksen
siirtyminen Koulumaali -oppimisympäristöön


Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen on siirtynyt Pelastusopiston
vastuulle. Jatkossa kaikki sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmään kuuluvat kurssit tullaan toteuttamaan Koulumaali -oppimisympäristössä. Nyt on käynnissä siirtymävaihe, tämän aikana käytetään uusia koulutusmateriaaleja niiden kurssien osalta, jotka on jo julkaistu Koulumaali -alustalla. Muiden kurssien osalta käytetään vanhoja SPEK-materiaaleja, kunnes uusi korvaava aineisto on valmis ja hyväksytty käyttöön. Koulumaalissa on pelastustoimen tietoturvakurssi, jonka suorittaminen on edellytys kaikille koulumaalin kirjautuneille. Hyväksytty tietoturvakurssi on vaatimus, jotta henkilö voidaan liittää muille kursseille.


Jotta Koulumaali -alusta saadaan jalkautettua sopimuspalokuntien keskuuteen, lähdetään liikkeelle siten että
jokaisen palokunnan päällikkö, varapäällikkö ja koulutusvastaava (tai näitä nimikkeitä vastaavat muut toimihenkilöt) hakevat itselleen koulumaalitunnuksen ja suorittavat oman alueen tietoturvakoulutuksen. Tavoite on, että palokuntien
vastuuhenkilöt ovat koulumaalissa ja suorittaneet tietoturvakurssin heinäkuun 2021 loppuun mennessä. Tällä pyritään siihen että, palokunnista löytyy osaamista opastaa ja motivoida omaa henkilöstöä koulumaaliin siirtymisessä.


Uudenmaan pelastusliiton koulutustoiminnassa siirrytään syksyn 2021 aikana käyttämään uusia
koulutusmateriaaleja. Tämän johdosta tulee palokuntalaisten, jotka aikovat hakeutua syksyn kursseille, kirjautua Pelastusopiston sivujen kautta koulumaalialustalle. Tällä hetkellä koulumaalissa on aineistot seuraaville kursseille:
Pelastustoiminnan peruskurssi (korvaa sammutustyökurssin), savusukelluskurssi, Tieliikennepelastamisen kurssi, putoamisvaarallisella alueella työskentely ja pintapelastus.

Kursseille ilmoittautuminen ja
hakeutuminen toteutetaan edelleen vanhaan malliin käyttäen HAKA-palokuntarekisteriä.

Uusi käyttäjä aloita tästä:https://moodle.smedu.fi/koulumaali/loginJa aloita luomalla itsellesi uusi käyttäjätunnus.Täytä kysytyt tiedot. Kohtaan paikkakunta, laita oman palokuntasi nimi esim. Porvoon VPKSopimushenkilöstö valitsee omaksi organisaatiok-seen oman pelastuslaitoksen sopimushenkilöstö

Lisätietoja saa oman pelastuslaitoksen tai UPL:n Koulumaali -pääkäyttäjältä.

Koulumaali -pääkäyttäjät
sopimushenkilöstön osalta:


IU-PELA Toni Nurmivaara toni.nurmivaara@porvoo.fi

KU-PELA Arto Taskinen arto.taskinen@vantaa.fi

LU-PELA Niko Mättö niko.matto@espoo.fi

UPL Johanna Vuorensyrjä johanna.vuorensyrja@upl.fi

Kaikki avoinna olevat perus-ja täydennyskoulutukset löytyvät Hakan kalenterista. Voit ilmoittutua kurssille kirjautumalla oman palokuntasi tunnuksilla. Hakan kalenteriin pääset tästä linkistä Haka .

Peruutusehdot: Alle 4 päivää ennen peruuttamattomasta ja ilman pätevää syytä kurssilta poisjäännistä laskutetaan palokuntaa puolet kurssimaksun hinnasta, joten ilmoitathan aina välittömästi jos et voi osallistua kurssille.

Palokuntakoulutuksen todistuksen hukatessasi uuden todistuksen toimituksesta veloitamme 10 Eur.

Palokuntakoulutus Suomessa

Valtio vastaa pelastustoimen ammatillisesta koulutuksesta sekä väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstön koulutuksesta. Ammattipelastajien koulutusta annetaan Pelastusopistossa Kuopiossa. Palokuntien vapaaehtoisen ja sivutoimisen henkilöstön koulutuksesta vastaa pelastuslaitokset ja alueelliset pelastusliitot.

Palokunnan hälytysosaston jäsenten koulutus jakautuu peruskoulutukseen, täydennyskoulutukseen, alipäällystön koulutukseen (yksikönjohtajat) sekä päällystökoulutukseen.

Sopimuspalokunnan päällikön kursseja järjestävät Pelastusopisto ja Helsingin Pelastuskoulu.