Vakuutukset 2019

UUDENMAAN PELASTUSLIITON JÄSENPALOKUNTIEN RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS
(Vakuutuksen numero on 16-458-724-6)

Vapaaehtoinen vakuutus, jonka vakuutuskausi on kalenterivuosi.

Vapaaehtoisten ryhmätapaturmavakuutusten tarkoituksena on korvata mm. tapaturmasta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä. Vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella voidaan täydentää lakisääteisten vakuutusten turvaa.

Vakuutus voimassa

Vakuutus on voimassa palokunnan järjestämässä toiminnassa ja toiminnassa johon jäsen osallistuu palokunnan nimissä.

Laskutus

Liitto kerää vakuutusmaksut ja tilittää ne edelleen vakuutusyhtiölle samansummaisina, liitolle ei jää tästä taloudellista tai muuta hyötyä.

Liitto on vakuutuksen ottajana ja vakuutus löytyy Pohjolasta liiton nimellä ja/tai vakuutuksen numerolla.

Korvaukset ja vakuutusmäärät henkilöä kohden:

Nuoriso-osasto

Korvattavat summat

Hoitoturva

Omavastuuaika 0 vrk

Invaliditeettiturva 50.000€

Kuolinturva

VPK:n aikuiset (hälytysosasto, naiset, veteraanit…)


Korvattavat summat

Hoitoturva 5.000€ (omavastuu 0 €)
Päivärahaturva 16,00€/vrk (korotetussa 48€/vrk)

Omavastuuaika 0 vrk

Invaliditeettiturva 50.000€

Kuolinturva 15.000€


Vahinkoilmoituksen tekee VPK:n vastuuhenkilö tai itse vahingon kärsinyt henkilö

Ilmoita vahingosta soittamalla Pohjolan palvelunumeroon 0303 0303 ma-pe klo 8-18.
Useimmissa tapauksissa vahinkoilmoitus voidaan tehdä puhelinkeskustelun aikana ja virkailija antaa toimintaohjeet asian eteenpäin viemiseksi. Vakuutuksen voi myös tehdä osoitteessa www.pohjola.fi tai jättää viestin sähköpostiin yr-ryhmatapaturmakorvaukset@pohjola.fi.

TÄSTÄ LINKISTÄ pääset ohjeeseen kuinka toimia tapaturman sattuessa.
Vahingot korvataan Pohjolan ryhmäturmavakuutusehtojen V1201 mukaisesti (katso 2019 ehdot tästä).
UUDENMAAN PELASTUSLIITON JÄSENPALOKUNTIEN
TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS JA/TAI HALLINNON VASTUUVAKUUTUS

Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on antaa suojaa vakuutuksenottajan mahdollisen vahingonkorvaus-velvollisuuden varalta. Vakuutuksen kohteena ei siis ole mikään ennalta sovittu omaisuuserä vaan voimassa olevan oikeuden mukainen korvausvelvollisuus.

Toiminnanvastuuvakuutuksen ehdot 2019 tästä.

Hallituksen vastuuvakuutuksen ehdot 2019 tästä.


Vakuutus korvaa

VPK:t ovat toiminnastaan vastuussa tekemisistään eli korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista tuottamuksesta riippumatta. Vakuutus kattaa vakuutusehtojen mukaisesti sen vahingonkorvausvelvollisuuden, johon VPK voi toiminnassaan joutua ulkopuoliselle, omalle työntekijälle tai jäsenelle aiheutetusta henkilö- ja esinevahingosta.
Pohjola selvittää VPK:n puolesta sen korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa vahingon, jonka VPK on velvollinen maksamaan. Vakuutus on voimassa Euroopassa.
Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingossa on 1 000 000€ ja omavastuu jokaisesta vahingosta 500,00 €.
Vahingot korvataan Pohjolan vastuuvakuutusehtojen VA01 mukaisesti (kts. ehdot tästä)