Kurssinjohtajille


Käytä oheista lomaketta. Sitä ei tarvitse allekirjoittaa, vaan täytetty lomake palautetaan sähköpostin liitteenä muiden kurssiasiakirjojen kanssa

Osallistujaluettelo


Palautelomakkeen yhteenveto

Palautelomakkeen keskiarvolaskuri
Palautteen yhteenvedon keskiarvolaskuri Käytä oheista Excel -lomaketta avuksesi palautteissa olevien numeeristen tietojen keskiarvon laskemisessa. Syötä numeeristen tietojen lukumäärät valkoisiin kenttiin, niin taulukko näyttää niistä muodostuvan keskiarvon. Varsinaiseen palautteen yhteenvetolomakkeeseen syötetään keskiarvon lisäksi myös kaikkien annettujen palautteiden lukumäärät.

Kurssinjohtajan ohje
Palokuntakoulutuksessa liitto noudattaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön julkaisemaa kurssinjohtajan ohjetta Kurssijohtajaohje2011

Opetuspalkkiot 2011 alkaen
- Oppitunnin (OT) pitäjälle on 35 euroa/tunti
- Harjoitustunnin (HT) pitäjälle yleisesti 25 euroa/tunti
- Huonepalo-, kaasuramppi- tai muun todellisten vaaratekijöiden kohtaamiseen valmentavan harjoitustunnin (HT) osuudelta 35 euroa/tunti.

Kurssinjohtajan palkkio
Kurssinjohtajan palkkion suuruus perustuu kurssin kestoon.

Koul.päiviä Tunteja  Palkkio
0,5 - 1  4-8  50 €
2 - 4  9-32  100 €
5 - 8  33-64  150 € (vain Sammutustyökurssi)
14 - 15  yli 64  200 € (vain Yksikönjohtajakurssi)