Uudenmaan Pelastusliiton hallitus 2020

Varsinainen jäsen Varajäsen
Jyrki Landstedt 2019-2021, puheenjohtaja Ilkka Heinonen, varapj
Erkki Lehtonen 2020-2022
Marko Vesanen
Olavi Aalto 2019-21 Ismo Perttilä
Risto Vesalainen 2020-2022 Helge Simolin
Ilkka Heinonen 2018-20 Yrjö Jalava
Antti Lallukka 2018-20 Toni Teperi
Antti Mutikainen 2018-20 Antti Aitta
Marjo Matikka 2019-21 Virve Mäki
Janne Heikkilä 2020-2022 Ilkka Taivassalo
Jarno Eerola 2019-21 Elina Rautapää
Teresa Pentikäinen (UPL tj) sihteeri
Työvaliokunta 2020
Jyrki Landstedt puheenjohtaja
Ilkka Heinonen varapuheenjohtaja
Antti Lallukka hallituksen jäsen
Teresa Pentikäinen (UPL tj)
sihteeri

Hallituksen kokousaikataulu

Syksy 2020

torstai 24.9.2020
torstai 29.10.2020 kello 18:00 varsinainen kevätkokous ja syyskokous
torstai 26.11.2020

Ohje jäsenistölle asioiden esittämiseksi hallituksen käsiteltäväksi

Jäsenyhdistyksillä on oikeus esittää asioita hallituksen käsiteltäväksi

Käsittelypyyntö tulee esittää jäsenyhdistyksen nimissä kirjallisesti toiminnanjohtajalle 3 viikkoa ennen kokousta.
Pyynnön lähettäjälle ilmoitetaan, otetaanko asia käsittelyyn ja missä kokouksessa asia käsitellään, viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Asiaan liittyvä ennakkomateriaali tulee toimittaa toiminnanjohtajalle viimeistään viikkoa ennen asian käsittelyä.