Uudenmaan Pelastusliiton hallitus 2021

Varsinainen jäsen Varajäsen
Jyrki Landstedt 2019-2021, puheenjohtaja Ilkka Heinonen, varapj
Erkki Lehtonen 2020-2022
Marko Vesanen
Olavi Aalto 2019-21 Ismo Perttilä
Risto Vesalainen 2020-2022 Helge Simolin
Ilkka Heinonen 2021-23 Yrjö Jalava
Antti Lallukka 2021-23 Toni Teperi
Antti Mutikainen 2021-23 Antti Aitta
Marjo Matikka 2019-21 Virve Mäki
Janne Heikkilä 2020-2022 Ilkka Taivassalo
Jarno Eerola 2019-21 Elina Rautapää
Teresa Pentikäinen (UPL tj) sihteeri
Työvaliokunta 2021
Jyrki Landstedt puheenjohtaja
Ilkka Heinonen varapuheenjohtaja
Antti Lallukka hallituksen jäsen
Teresa Pentikäinen (UPL tj)
sihteeri

Hallituksen kokousten pöytäkirjojen 2021 tiivistelmät

Hallituksen kokousaikataulu

Kevät 2021

21.1.2021
18.2.2021
25.3.2021
22.4.2021 Sääntömääräinen kokous
20.5.2021
22.6.2021

Syksy 2021

19.8.2021
21.9.2021 Ylimääräinen kokous, sääntömuutoksen ensimmäinen käsittely
23.9.2021
14.10.2021
11.11.2021 Sääntömääräinen kokous
15.11.2021
9.12.2021

Ohje jäsenistölle asioiden esittämiseksi hallituksen käsiteltäväksi

Jäsenyhdistyksillä on oikeus esittää asioita hallituksen käsiteltäväksi

Käsittelypyyntö tulee esittää jäsenyhdistyksen nimissä kirjallisesti toiminnanjohtajalle 3 viikkoa ennen kokousta.
Pyynnön lähettäjälle ilmoitetaan, otetaanko asia käsittelyyn ja missä kokouksessa asia käsitellään, viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Asiaan liittyvä ennakkomateriaali tulee toimittaa toiminnanjohtajalle viimeistään viikkoa ennen asian käsittelyä.


Liiton varsinaiset kokoukset

Sääntökohdan 10§ mukaisesti, asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta maaliskuun 15. päivään mennessä ja syyskokoukseen osalta syyskuun 15. päivään mennessä.