Alueyhdistykset

Uudenmaan Pelastusliiton alueella toimii kuusi itsenäistä pelastusalan yhdistystä:
Yhdessä liiton kanssa alueyhdistykset kartoittavat alueiden koulutus- ja jäsentarpeita, hoitavat palokuntien nuoriso- ja naistyön alueellista toimintaa ja hoitavat alueellista harrastus- ja muuta toimintaa mm. pelastuskoira- ja kilpailutoimintaa.


Liiton ja pelastusalan yhdistysten yhteiset kokoukset vuonna 2021.

2.2.2021, aiheena nuorisotyö
10.3.2021, aiheena turvallisuusviestintä ja turvallisuustapahtumat
14.4.2021, aiheena palokunnassa toimimisen monet roolit
19.5.2021, aiheena alueyhdistysten näkemykset yhteistoiminnan kehittämiseksi
23.6.2021, aiheena liiton suunnitelmat yhteistoiminnan kehittämiseksi
30.9.2021, aiheena liiton avustuksen jakoperiaatteet vuodelle 2022
25.11.2021, aiheena kokemukset alueellisen tuen hausta sekä SPEK ajankohtaiset kuulumiset