Tiedottaminen asukkaille

Pelastussuunnitelman laatiminen ei paranna talon turvallisuutta yhtään. Vasta kun pelastussuunnitelmaan kirjatut talon vaaratekijät, niihin varautuminen sekä toimintaohjeet vaaratilanteiden varalle, on saatettu kaikkien talon asukkaiden tietoisuuteen, voidaan katsoa talon tuvallisuuden alkaneen parantua.

Turvallisuustiedottaminen on kaikkein tärkein talon turvallisuuspäällikön tehtävistä ja tiedottamisen on jatkuttava ympäri vuoden, eri keinoin ja aiheita vaihdellen.

Parhaimpaan tulokseen pääsee, kun tiedottamisesta on tehty suunnitelma ja toteutetuista tiedotustilaisuuksista pidetään kirjaa.