Pelastussuunnitelma

Asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa, on laadittava pelastussuunnitelma. Asuinkiinteistöissä pelastussuunnitelman laadinta ja sen ajantasaisuudesta huolehtiminen on omatoimisen varautumisen keskeinen työväline. Sen tavoitteena on tukea asuinkiinteistökohtaista riskien tunnistamista, turvallisuustyötä sekä varautumista onnettomuustilanteissa toimimiseen.

Pelastussuunnitelma ei ole vakiosisältöinen asiakirja, vaan sen laadinnan lähtökohtana on kiinteistön erityispiirteiden ja riskien tunnistaminen. Pelastussuunitelmassa tulee keskittyä käytännön turvallisuustyötä palvelevien sisältöjen luomiseen huomioiden nimenomaan ne asiat, jotka ovat tarkoituksenmukaisia asuinkiinteistön turvallisuuden kehittämisen kannalta

Ohessa on linkki josta voitte ladata Sisäasiainministeriön julkaisun:  

Julkaisu on myös ladattavissa osoitteessa www.intermin.fi/julkaisut

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on laatinut yllä olevas julkaisun pohjalta oppaan Asuintalon pelastussuunnitelman tekoon. Oppaan maksuton selainversio löytyy alla olevasta linkistä. Maksullisen paperiversion voi tilata SPEKin verkkokaupasta.
SPEKin opas Asuintalon pelastussuunnitelman tekoon

Ohessa on myös linkki josta voi ladata Pelastussuunnitelma lomakkeeseen kuuluvan ns. "Ilmoitusosan A4" eli yhteenvedon taloyhtiön tiedoista pelastuslaitokselle: