Isännöitsijöiden infot

Vuosittain järjestämme isännöitsijöille tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista turvallisuusaiheista. Nämä 2 - 3 tuntia kestävät tapaamiset ovat luoneet hyvän yhteistyön turvallisuusasioiden välittämiseksi taloyhtiöiden tietoisuuteen.

Myös isännöitsijät ovat löytäneet asiantuntijamme paremmin silloin kun heidän eteensä on tullut turvallisuusasioita koskeva kysymys, joihin he kaipaavat neuvontaa.

Isännöitsijäinfoista lähetämme aina isännöitsijätoimistoihin erillisen kutsun.