Asuinkiinteistöjen turvallisuus

Meistä jokainen on osaltaan velvollinen huolehtimaan. Taloyhtiössä asukas huolehtii oman asuntonsa turvallisuudesta esimerkiksi hankkimalla, asentamalla ja testaamalla vähintään lain edellyttämän minimimäärän palovaroittimia. Tapaturman vaaraa asunnossa voidaan pienentää säilyttämällä myrkyllisiä, tai muuten vaarallisia aineita oikein ja hankkimalla kaiken varalle ensiaputarvikkeita. Lisäksi asukkaiden tulee tietää, kuinka erilaisissa vaaratilanteissa toimitaan, kuinka hätäilmoitus tehdään ja minne kokoonnutaan, jos rakennuksesta joudutaan poistumaan.

Taloyhtiö huolehtii omalta osaltaan kiinteistölle määrättyjen velvollisuuksien täyttymisestä. Ullakon ja kellarin kulkureitit ja rappukäytävä pidetään esteettöminä, eikä niissä säilytetä mitään tavaraa. Piha ja lasten leikkipaikka on turvallinen, valaistus riittävää, pelastustiet vapaana ja merkittynä, osoitenumerointi näkyvissä myös pimeällä. Lisäksi pelastussuunnitelma on laadittu, säännöllisesti päivitetty ja tarpeellisin osin asukkaiden tiedossa.

Taloyhtiössä hallitus on vastuussa siitä, että turvallisuusasiat ovat kunnossa. Hallituksen maallikkojäsenet eivät välttämättä tiedä kaikista kiinteistöä koskevista velvoitteista. Siksi hallituksen kannattaakin valita taloyhtiön asukkaista turvallisuushenkilö, joka perehtyy kiinteistön ja sen asukkaiden velvoitteisiin ja tekee tarvittaessa esityksiä hallitukselle turvallisuusparannuksista.

Turvallisuushenkilön on helppoa hankkia tietoa turvallisuusvelvoitteista osallistumalla Asuinkiinteistön turvallisuuskurssille.

”Turvallisuus kuuluu kaikille!”